Rashtriya Sanskrit Sansthan

Rashtriya_Sanskrit_Sansthan_Logo

Headquarter Office of Rashtriya Sanskrit Sansthan(D.U.)

S.No
Section
E-Mail
1. VC Office rskspvc@yahoo.com
2. Registrar Office sanskrit.registrar@gmail.com
3. Administration Section rsksadm@yahoo.com
4. Examination Section rsksexam@yahoo.com
5. Account Section rsksact@yahoo.com
6. Academic Section rsksacd@yahoo.com
7. N.F.S.E Section nfsersks@yahoo.com
8. Correspondence Section rskscc@yahoo.com
9. Adarsh Section rsksasm@yahoo.com
10. Research & Publications Section rsksrp@yahoo.com
11. Sales Section rskssale@yahoo.com
12. Scholarship Section rskssch@yahoo.com
13. Samskrita Varta samskritavarta@gmail.com
14. Mukta Swadhyaya mspeetham@gmail.com
15. Pali & Prakrit Section rskspp2009@gmail.com
16. Project Section rsksproject@gmail.com
17. Scheme Section rsksscheme@yahoo.com

Campuses of Rashtriya Sanskrit Sansthan(D.U.)

S.No
Campuses
E-Mail & Contact No
1. Ganganath Jha Campus, Allahabad(U.P.)
Chandrashekhar Azad Park
principal.alld@gmail.com
0532-2460957
2. Shree Sadashiva Campus, Puri(Orissa)
Puri-752001
principalpuri2009@gmail.com
06752-223439
3. Shri Ranbir Campus, Jammu(J&K)
Kot Bhalwal-181122
ranbirjmu@gmail.com
0191-2450287
4. Guruvayoor Campus, Trichur(Kerala)
Puranattukara,Trichur-680551
rss.guruvayoor@gmail.com
0487-2307608
5. Jaipur Campus, Jaipur(Rajasthan)
Gopalpura Bypass,Jaipur-302101
principaljp.in@gmail.com
0141-2761115
6. Lucknow Campus, Lucknow(U.P.)
Vishal Khand-4,Gomti Nagar,Lucknow-226010
rskslucknow@yahoo.com
0522-2393748
7. Rajiv Gandhi Campus, Sringeri(Karnataka)
Sringeri, Chikmagluru-577139
principal_rgc@hotmail.com
08265-251763
8. Vedvyas Campus, Kangra(H.P.)
Teh.- Dehra, Distt. Kangra-177108
principal.garli@gmail.com
01970-245409
9. Bhopal Campus, Bhopal(M.P.)
Sanskrit Marg,Baghsevania,Bhopal-462043
rsks_bhopal@yahoo.com
0755-2418043
10. K.J.Somaiya Sanskrit Vidyapeetha, Mumbai(Maharashtra)
II Flor,SIMSR Building ,Vidya Vihar,Mumbai-400077
rsksmumbai@yahoo.com
022-25025452
11. Eklavya Campus, Tripura
Administrative Buliding ,Swami Vivekananda Mahavidyalaya,Tripura
eklavyacampus.rsks@gmail.com
0381-2907858
12. Shri Raghunath Kirti Campus 
Devapryag, Pauri Garwal,Uttarakhand - 249301

Off. - 09412949976


Contact details of Rashtriya Sanskrit Sansthan

Rashtriya Sanskrit Sansthan
Deemed University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi-110058

Phone : +91-11-28524993, 28524995, 28520976, 28520977
Fax : +91-11-28521948

Website : http://www.sanskrit.nic.in

Subscribe to our Newsletter
×