MAINE 2013MAI10TH AND2015MAI12TH PASS KIYA FROM UP BORD ROLL NO/3510637AND 2575445.MERARESULT MAI NAME DIFFRENT HAI CORRECATION NAHI HOPAYA. MERA TC MAI NAME HINDI LANGUGE MAI MANISH KUMAR MAURYA.FATHER NAME CHHOTOO MAURYA AND MOTHER NAME SHILA MAURYA. PLEASE MUSE MARG BATIYE MAI KAISE EAS SMASYA KO LOVE KARE. MERA EMAILADDRESS.manishmauryashivpur@gmail.com